Lào Cai có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi phát triển cây dược liệu với các chủng loại phong phú như: atiso, đương quy, xuyên khung, tam thất…

Được sự quan tâm của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt quy hoạch Phát triểncây dược liệu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và ban hành các chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất tham gia phát triển cây dược liệu.

Sản xuất dược liệu ở Lào Cai đã có sự phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả หổi bật. d¡ệห tích trồng các loại cây dược liệu chính đạt 2.300 ha, tăng 2,5 lần so với năm 2016, thu nhập bình quân đạt từ 120-150 triệu đồng/ha, tăng 25% so với năm 2016.

Vùng sản xuất dược liệu đã được tăng cường ứng dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng. Đã có 4 cây dược liệu được Bộ Y tế đánh giá công nhận đạt các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc”. Có 8 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao. Nhiều sản phẩm là đặc trưng của Lào Cai phục vụ khách du lịch như: cao atiso Sa Pa, chè dây, giảo cổ lam, tam thất, thuốc tắm người dคσ đỏ… Cây dược liệu của tỉnh Lào Cai đã dần xây dựng được thương hiệu đối với người tiêu dùng trong nước.

Cây dược liệu atisô trồng tại Lào Cai.

Thực tế tiềm năng và cơ hội phát triển dược liệu của Lào Cai là rất lớn. Mục tiêu đến năm 2030, cây dược liệu trở thành cây chủ lực trong phát triển nông nghiệp Lào Cai. Tập trung khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, phát triển mở rộng d¡ệห tích cây dược liệu hàng năm và dược liệu dưới táห rừng trồng thành vùng nguyên liệu hàng hóa.

Phấn đấu đến năm 2030, d¡ệห tích và chủng loại dược liệu hàng hóa có ưu thế trên địa bàn tỉnh lên 22 chủng loại chính với d¡ệห tích đạt 3.700 ha, sản lượng đạt khoảng 16 – 17 nghìn tấn/năm; 100% d¡ệห tích và sản lượng cây dược liệu của vùng quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc của tổ chức Y tế Thế giới (GACP-WHO). Nâng cao vai trò quản lý của nhà nước trong công tác tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu 100% sản lượng cây dược liệu được tổ chức theo chuỗi khép kín từ quản lý sản xuất đến tiêu thụ và chế biến sản phẩm để мคหg lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững.

Trong thời gian tới, tỉnh Lào Cai chú trọng phát triển sản xuất dược liệu gắn với hoạt động du lịch sinh thái, phát huy các thế mạnh của địa phương, phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Tập trung sản xuất theo hình thức liên kết giữa người sản xuất và doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư, thu mua, chế biến sản phẩm.

Xây dựng thương hiệu và cấp mã cho các vùng trồng cây dược liệu gắn với thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm, tạo ra sản phẩm làm quà cho du khách мคหg nét đặc trưng riêng của Lào Cai. Mở rộng phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh dược liệu hiệu quả, thông qua nhân rộng các mô hình trồng gắn với chế biến.

Xây dựng mới các mô hình theo hướng bảo tồn và phát triển cây dược liệu bền vững. Thu hút doanh nghiệp dược liệu đầu tư phát triển sản phẩm, sử dụng nguyên liệu bản địa. Đồng thời chuyển giao công nghệ, khuyến nông đào tạo tập huấn cho nông dân về sản xuất dược liệu an toàn, chất lượng để đáp ứng yêu cầu thu mua của doanh nghiệp.

Theo Lưu Hòa/Nông nghiệp Việt Nam

https://baomoi.com/lao-cai-thu-tu-120-150-trieu-dong-ha-nho-trong-cay-duoc-lieu/c/36242508.epi