Dịch Covid-19 quay trở lại và ngày càng phức tạp hơn, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định dời Festival Huế 2020 sang năm 2021, cùng chung tay phòng chống dịch.

Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19 quay trở lại, Trung tâm Festival Huế cho biết, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống nhất chủ trương dừng tổ chức Festival Huế 2020 theo tinh thần Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, nhằm đảm bảo an toàn cho công chúng, du khách và nghệ sĩ tham gia lễ hội đồng thời tập trung cùng cả nước tham gia chống dịch.

Đây là quyết định khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến công sức, nỗ lực cho công tác chuẩn bị, không chỉ của BTC mà cả với các nhà tài trợ, các đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ, các đối tác thực hiện chương trình Festival Huế 2020 và các đơn vị du lịch trong, ngoài tỉnh. 

Trước đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhiều lần dời lịch tổ chức Festival Huế 2020 do dịch COVID-19. Thời gian gần nhất dự kiến tổ chức được xác định là vào ngày 26 – 31/8.

BTC sẽ nghiên cứu về kế hoạch điều chỉnh để xác định thời gian tổ chức phù hợp và sẽ thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

https://dulich.petrotimes.vn/

Thúy An (t/h)

https://dulich.petrotimes.vn/hue-chinh-thuc-doi-festival-2020-sang-nam-2021-575448.html