Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều trường đại học đã ra thông báo mới về công tác phòng chống dịch cũng như liên quan đến việc đi học, đi thi của sinh viên như khai báo y tế nếu đến vùng dịch thời gian vừa qua.

Mới đây, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội vừa ra thông báo lấy ý kiến của sinh viên về học online đối với một số học phần trong học kỳ hè 2019 với các yêu cầu sau đây:

– Giảng viên có đề nghị trưởng đơn vị (khoa/viện) đồng ý cho giảng dạy online.

– Đã lấy ý kiến của toàn bộ sinh viên trong lớp học phần, đảm bảo toàn bộ sinh viên đồng ý học tập theo hình thức online.

Sinh viên Bách Khoa

Việc đăng ký giảng dạy bằng hình thức online cho lớp học phần được thực hiện tương tự như học kỳ trước đó bao gồm:

Khởi tạo lớp học phần trên MS-Team, tạo code và link của lớp, thay đổi trạng thái học tập của lớp (từ offline sang online) trên hệ thống Quản lý đào tạo với code và link đã khởi tạo; thông báo cho sinh viên của lớp biết để tham gia học tập theo thời khóa biểu của học kỳ.

Đại học Bách khoa Hà Nội lấy ý kiến của sinh viên và giáo viên về việc học online đối với một số học phần hè.

Trước diễn biến phức tạp và ɴguy ʜiểm về tái bùng phát đại dịch Covid-19 tại Đà Nẵng và một số tỉnh/thành, để đảm bảo an toàn cho cáห bộ giảng viên và sinh viên, lãnh đạo Trường Đại học Thương mại thông báo:

Sinh viên Thương mại

Tuần sinh hoạt/học tập chính trị đầu năm học 2020-2021 (bắt đầu từ 3/8/2020) được triển khai trực tuyến trên nền tảng phần mềm Trans. Như vậy Thương Mại đã หổ phát s.úng đầu tiên học online, không biết trường các bạn có thông báo gì chưa?

https://congdongvietnam247.com/bach-khoa-va-thuong-mai-la-2-truong-dau-tien-o-ha-noi-cho-sinh-vien-nghi-dich-dot-2-de-ve-nha-hoc-online-225338.html?utm_source=Thinhlh&utm_medium=Xem&utm_campaign=GTG&fbclid=IwAR3GqpOURdP5pPSapLEox0RM8H4VruIx59yukuDKeszRuKEghJ8uqz7TW4c