Ngày 26/3, Sở Y tế triển khai cấp phát 1.000 khẩu trang vải 2 lớp kháng khuẩn cho đội ngũ những người đang thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung của tỉnh.

Đó là những người cấp dưỡng, bộ đội, công an, dân quân, y tế… Mỗi người được cấp tối đa 3 cái, mỗi khẩu trang được dùng trong ngày, dùng lại sau khi giặt bằng xà phòng và phơi ngoài nắng.

 Toàn bộ số khẩu trang cấp phát lần này do Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum tài trợ nhằm góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương.

Thùy Hương

http://baokontum.com.vn/xa-hoi/cap-phat-1-000-khau-trang-vai-cho-luc-luong-phuc-vu-tai-cac-khu-cach-ly-14506.html