UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Công văn hỏa tốc số 1382/UBND-KGVX ngày 25/3 về việc tiếp tục cho học sinh cấp THPT, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp nghỉ học đến hết ngày 4/4/2020.

Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (Gia Nghĩa) kiểm tra thân nhiệt cán bộ, giáo viên khi đến trường

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục-Đào tạo,  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố thông báo và hướng dẫn các trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương đã ban hành.

Các đơn vị liên quan chủ động cập nhật, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức dạy và học trên địa bàn tỉnh bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

http://baodaknong.org.vn/tin-trong-tinh/hoc-sinh-cap-thpt-giao-duc-thuong-xuyen-va-giao-duc-nghe-nghiep-tiep-tuc-duoc-nghi-hoc-78740.html