Đường sắt Cát Linh – Hà Đông ở thời điểm này chỉ để che mưa, che nắng cho dân?

Kéo dài gần 11 năm, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông hơn 8 lần lỡ hẹn, lùi tiến độ; ở thời điểm hiện đại, dự án này chỉ có tác dụng che mưa che nắng.

VTC14

Back to top button
Close
Close