Những màn cười sảng khoái với Khải Sở Khanh phim ‘Người phán xử’

Giữa những mưu đồ đen tối, giữa dàn giang hồ hầm hố, giữa những trận đánh đẫm máu, Khải Sở Khanh xuất hiện khác biệt và “nguy hiểm” theo một cách rất riêng. http://znews-video-tr.zadn.vn/f76829b3a50eb063f926c1537ef03733/5944c6e7/2017_06_16/ctv_video/1hsk.mp4 Dự Hà tổng hợp/ Zing.vn

Giữa những mưu đồ đen tối, giữa dàn giang hồ hầm hố, giữa những trận đánh đẫm máu, Khải Sở Khanh xuất hiện khác biệt và “nguy hiểm” theo một cách rất riêng.

Dự Hà tổng hợp/ Zing.vn