Lịch cúp điện

Lịch cúp điện

Lịch cắt điện ngày 20/04/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 20/04/2016 một số khu vực dưới đây:

Lịch cắt điện ngày 15/04/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 15/04/2016 một số khu vực dưới đây:

Hà Nội: Rất nhiều quận bị cắt điện ngày mai 12/04/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 12/04/2016 một số khu vực dưới đây:

Lịch cắt điện ngày 11/04/2016 trên các quận ở Hà Nội

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 11/04/2016 một số khu vực dưới đây:

Hà Nội cắt điện diện rộng phục vụ bảo dưỡng hệ thống

Hôm nay (10.4), một số quận huyện ở Hà Nội sẽ bị cắt điện để phục vụ công tác bảo dưỡng, kiểm tra định kì hệ thống.

Lịch cắt điện ở Hà Nội ngày 08/04/2016 trên nhiều quận

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 08/04/2016 một số khu vực dưới đây:

13 quận bị cắt điện ở Hà Nội vào ngày 07/04/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 05/04/2016 một số khu vực dưới đây:

Ngày mai 06/04/2016, Hà Nội lại cắt điện hàng loạt trên nhiều quận

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 05/04/2016 một số khu vực dưới đây:

Hôm nay, Hà Nội cắt điện trên diện rộng và chi tiết lịch cắt...

Hôm nay (5/4), Công ty Điện lực Hà Nội sẽ cắt điện trên diện rộng để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện.

Danh sách cắt điện dài “dằng dặc” ngày mai 05/04/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 05/04/2016 một số khu vực dưới đây:

Lịch cắt điện ngày 02/04/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 02/04/2016 một số khu vực dưới đây:

Danh sách dài các quận bị cắt điện ngày 01/04/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 01/04/2016 một số khu vực dưới đây:

Mới nhất

Đang được quan tâm