Lịch cúp điện

Lịch cúp điện

Lịch cắt điện Hà Nội ngày 15/05/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Thành phố Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 15/05/2016 một số khu vực dưới đây:

Lịch cắt điện ngày 14/05/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 14/05/2016 một số khu vực dưới đây

Lịch cắt điện ngày 12/05/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 12/05/2016 một số khu vực dưới đây

Lịch cắt điện ngày 11/05/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 11/05/2016 một số khu vực dưới đây

Lịch cắt điện ngày 10/05/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 10/05/2016 một số khu vực dưới đây

Lịch cắt điện ngày 09/05/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 09/05/2016 một số khu vực dưới đây

Lịch cắt điện ngày 07/05/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 07/05/2016 một số khu vực dưới đây

Lịch cắt điện ngày 06/05/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 06/05/2016 một số khu vực dưới đây

Lịch cắt điện ngày 05/05/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 05/05/2016 một số khu vực dưới đây

Lịch cắt điện ngày 28/04/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội...

Lịch cắt điện ngày 26/04/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội...

Lịch cắt điện ngày 25/04/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 25/04/2016 một số khu vực dưới đây:

Mới nhất

Đang được quan tâm